XVII. ročník mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury Devět Bran 2016

VLAK LUSTIG – VLAK ZÁCHRANY

“ŠANGHAJ MĚSTO ZACHRÁNĚNÝCH”

VLAK LUSTIG na trase PRAHA – ŠANGHAJ – NANKING.

IDEA  PROJEKTU

Popis projektu

V letošním roce připravuje společnost Old Way Production, s.r.o. v rámci XVII. ročníku festivalu Devět bran připomenutí v Evropě nepříliš známé historické skutečnosti, která je ve světle současné migrační vlny v Evropě nanejvýš aktuální, a kterou nejlépe charakterizují slova pozdějšího prvního prezidenta státu Izrael Chaima Weizmannna pronesená v roce 1936, tedy přesně před 80 lety na adresu Číny: “Zdálo se, že svět je rozdělen na dva: Ten, kde židé žít mohou a ten, kam nemohou vstoupit.” Čínská Šanghaj byla ve třicátých letech jediným místem na světě, které nežádalo vstupní víza. Pro téměř 30 000 evropských židů (z tohoto počtu 450 československých židů) prchajících před německým nacismem znamenala ten svět, kde mohou žít a snad i přežít. I když  se v době japonské okupace Šanghaje v roce 1937 a především po nátlaku hitlerovského německa v roce 1942 životní podmínky židovských přistěhovalců výrazně změnily k horšímu – nedostatek jídla, otřesné hygienické podmínky, epidemie, přesto téměř všichni židé v Šanghaji přežili. Šanghajský rabín Šalom Greenberg toto období popsal jako období, kdy: “Židé měli s Číňany podivný bratrský vztah, vztah lidí pronásledovaných,” a dodává: “I dnes jsou židé vděční Číňanům za to, že se k nim chovají jako rovní k rovným, jako k lidským bytostem.” Tento historický fakt i osobní zkušenost v Číně přeživších československých židů promítneme do kulturně-společenského programu festivalu Devět bran 2016 realizací projektu pod názvem:

“ŠANGHAJ MĚSTO ZACHRÁNĚNÝCH”
VLAK  LUSTIG na trase PRAHA – ŠANGHAJ – NANKING


Českému publiku bude v prostorách nádraží Praha – Bubny v rámci programu prezentováno téma projektu odborníky Výzkumného centra Archeologie zla, pamětníky a příbuznými zachráněných, filmovými projekcemi.

Historie kontaktů festivalu Devět bran s čínskými kolegy.

Ve dnech 18. – 20. června 2012 proběhla v Praze mezinárodní konference Mountains of Moses 2012, která připomenula a blíže analyzovala významné události,  vzpoury a záchrany obětí masové likvidace a genocid 20. století. Konference se také zúčastnili vědečtí pracovníci Muzea masakru v Nankingu z Číny. Pan Čang Po-sing a pan Li Ťiang-jung, prezentovali analýzu kontextu a průběhu záchranné akce známé pod názvem Nankingská bezpečností zóna, která byla vytvořena v roce 1937 za účelem záchrany obyvatel Nankingu před masovým vražděním ze strany japonských okupantů. Na základě následného pozvání  představitelů muzea masakru v Nankingu se zástupci festivalu Devět bran zúčastnili u příležitosti 75. výročí pietní vzpomínky na oběti masakru přímo v areálu muzea.

Odborná část projektu bude zahrnovat přednášky spolupracovníků Výzkumného centra Archeologie zla a vzpomínky – přímých svědků, nebo jejich příbuzných – zachráněných v Šanghajském ghettu.  Program bude dále obsahovat výstavu VHÚ Praha, filmové projekce a hudební vystoupení

Součástí projektu bude pak divácky úspěšné unikátní divadelní představení dramatizace textu Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Toto představení, kromě diváků v České republice shlédlo v uplynulých čtyřech letech opakovaně také publikum v Polsku a Slovenské republice. Dohromady bylo odehráno za poslední čtyři roky s ohromným úspěchem a nebývalým zájmem veřejnosti přes sedmdesát představení.
Projekt festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran je již 17 let prověřeným projektem seznamujícím českou společnost se světovou židovskou kulturou. Projekt je co do rozsahu a koncepce ojedinělou aktivitou na území bývalého Československa a jeho význam již dnes přesahuje hranice našeho státu. Festival se během uplynulých let s velkým úspěchem představil v těchto zemích: Německo, Slovensko, Polsko, Turecko, Rusko, Velká Británie, USA a Rumunsko. Základní myšlenkou je snaha představit české společnosti, že židovská kultura je stále živá a inspirující a to obzvláště s důrazem na hlavní město Prahu, její mimořádnou historii v originálním soužití české, německé a židovské kultury v letech minulých i v současnosti prostřednictvím filmu, divadla, hudby, literatury, fotografie a odborných seminářů a konferencí.
Festival uděluje každoročně v rámci své filmové části cenu – Křišťálovou Menoru – za hraný a dokumentární film, včetně ceny za Přínos židovské kultuře. Držitelem této ceny je například režisér Roman Polanski za film Pianista, herec Vlastimil Brodský im memoriam za roli Jakuba ve filmu Jakub lhář, režisér Matej Mináč za film Nicolas Winton, síla lidskosti, ministr kultury ČR Pavel Dostál im memoriam za přínos židovské kultuře, spisovatelka Lenka Reinerová a cembalistka Zuzana Růžičková také za přínos česko, německo, židovské kultuře, Marta Vančurová za projekt Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé, atd.

Posted in Novinky | Leave a comment